Slide 3
1
Slide 4
1

Nguồn lực và thế mạnh

Các nguồn lực vô hình như các mối quan hệ với các nhà cung cấp, sự am hiểu thị trường, hình ảnh và uy tín với khách hàng

  NGUỒN LỰC
  • Các nguồn lực vô hình như các mối quan hệ với các nhà cung cấp, sự am hiểu thị trường, hình ảnh và uy tín với khách hàng
  • Nguồn lực con người
THẾ MẠNH CHÍNH
  • Event
  • Activition
  • Social Marketing
Hotline
0932 727 355
Zalo
0932 727 355
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCw1VPaZ9xDUjjKi114wh_lw?view_as=subscriber