Slide 3
1
Slide 4
1
2019
Đồng hành
2018
Audit 64 tỉnh thành cùng dược phẩm OPV
2017
Roadshow activation Panasonic 54 tỉnh thành
2015
Thành lập công ty TNHH Truyền thông và giải trí Seventh Sense
2014
Chuẩn bị ý tưởng thành lập công ty mới
Xem thêm các năm khác
Hotline
0932 727 355
Zalo
0932 727 355
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCw1VPaZ9xDUjjKi114wh_lw?view_as=subscriber